FR

 

EN

 

IT

 

Vier sites

Een verhaal

Kandidatuur

Van dag op dag

En nog

Unesco

Pers

 

 

 

 

Vanaf het begin van het kandidatuurvoorstel van de voornaamste Waalse mijnsites tot de erkenning als werelderfgoed van de Unesco, zijn de beheerders van de sites en de betrokken publieke administraties  aan het werk gegaan om gemeenschappelijke acties op te zetten.

 

Deze acties komen overeen met de 7 thema’s van het beheerplan.

 

Ter herhaling, dit zijn de 7 themas 

 

Beheer van het patrimonium/erfgoed (conservering)

Het wetenschappelijk onderzoek

De burgerdeelname

De pedagogie en

de acties voor de jeugd

De culturele toeristische (her)opwardering

De marketing

en de communicatie

De internationale coöperatie/ontwikkelingssamenwerking